Factory Information
Factory Area: 0 m2
Employees: -
Plant Add: 1 buildings of new village, ye Tang, Shang Hu Town, ChangShu City, Jiangsu