Factory Information

Factory Area
0 m2
Employees
-
Plant Add
1 buildings of new village, ye Tang, Shang Hu Town, ChangShu City, Jiangsu